Firma IBM ogłosiła dzisiaj, że klienci prowadzący działalność w silnie uregulowanych branżach, w tym Aegean Airlines, BNP Paribas, Elaw Tecnologia SA i Home Trust, decydują się na wybór rozwiązania IBM Cloud jako preferowanej lokalizacji do zadań o krytycznym znaczeniu.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP Firma IBM przedstawiła również nowe możliwości, które czynią z chmury publicznej IBM najbardziej otwartą i bezpieczną chmurę dla przedsiębiorstw w branży. Należą do nich:
  • Jedyna komercyjnie dostępna w branży najnowocześniejsza technologia kryptograficzna dla chmury o nazwie „Keep Your Own Key”. Daje to przedsiębiorstwom możliwość zachowania kontroli nad własnymi kluczami szyfrującymi oraz sprzętowymi modułami bezpieczeństwa, które je chronią – tym sposobem tylko klienci mogą kontrolować dostęp do swoich danych.
  • Większa przepustowość dla następnej generacji serwerów wirtualnych w chmurze (maksymalnie 80 Gb/s), dzięki czemu chmura publiczna IBM jest gotowa pod kątem rozwiązań hiperskalowych. Firmy mogą uzyskać dostęp do usług chmury publicznej IBM i skalować swoje sieci szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a wszystko to w ramach kontrolowanego, zabezpieczonego środowiska przystosowanego do szczególnie wrażliwych zadań. 
  • Poszerzenie globalnego zasięgu centrów danych chmury IBM o nowe wielostrefowe regiony (MZR) planowane dla Toronto (Kanada) i Osaki (Japonia) do końca 2020 r., na bazie niedawno zapowiedzianego MZR w São Paulo (Brazylia). Te regiony pomogą klientom szybko wdrażać krytyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa zadania i aplikacje w środowiskach chmury hybrydowej i uzyskać dostęp do spójnego zestawu usług chmury publicznej IBM – od infrastruktury klasy korporacyjnej po usługi sztucznej inteligencji.
  • Ta sama technologia IBM Power Systems, która jest wykorzystywana w najbardziej zaawansowanych na świecie superkomputerach Summit i Sierra, powinna zostać udostępniona do końca 2019 r. w wybranych regionach w ramach rozwiązania IBM Cloud, co zapewni organizacjom nowe, wydajne narzędzie pozwalające rozpocząć tworzenie i uczenie się aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji. Obsługa platformy Red Hat OpenShift przez IBM Power Systems podkreśla zaangażowanie IBM na rzecz zaoferowania klientom elastycznej, bezpiecznej i otwartej, hybrydowej platformy IBM dla środowiska multicloud do obsługi zadań klientów. 
  • Udostępnione zostały nowe funkcje dla IBM Security Advisor pozwalające na wykrywanie błędnych konfiguracji zabezpieczeń, aby firmy mogły lepiej oceniać stan bezpieczeństwa i podejmować działania naprawcze.
W ubiegłym tygodniu firma IBM ogłosiła, że jej usługi w chmurze przyniosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy dochód w wysokości ponad 20 mld USD. Zgodnie z najnowszymi informacjami obecna oferta IBM została uzupełniona w zakresie usług w chmurze dla środowisk prywatnych i lokalnych – w tym tych z niedawno nabytego Red Hat – umożliwiając firmie dostarczanie kompleksowych, otwartych, rozwiązań hybrydowych multicloud.

Otwarte architektury, bazujące na kontenerach i środowisku Kubernetes, są siłą napędową kolejnej fali innowacji opartych na chmurze. Z tego powodu firma IBM zakończyła właśnie dwuletni proces rozwoju swojej chmury publicznej na podstawie oprogramowania open source” – mówi Arvind Krishna, starszy wiceprezes, Cloud and Cognitive Software, IBM. „Dzisiaj robimy kolejny krok do przodu, prezentując nowe możliwości chmury publicznej IBM, zaprojektowane pod kątem oferowania klientom najwyższego dostępnego poziomu bezpieczeństwa, przodującej ochrony danych oraz infrastruktury klasy korporacyjnej do obsługi platformy Red Hat OpenShift.


Aegean Airlines dostosowały IBM Cloud, aby przekształcić swoje wewnętrzne procesy biznesowe i jeszcze lepiej reagować na potrzeby klientów.

Firma IBM jest strategicznym dostawcą, który będzie wspierał naszą determinację i chęć do innowacji oraz osiągania doskonałości zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i w kwestii procesów biznesowych” – powiedział Aristeidis Kamvysis, dyrektor ds. IT w Grupie AEGEAN. „Wykorzystując IBM Cloud, jesteśmy w stanie wprowadzić IBM Watson do naszych aplikacji, aby uzyskać lepszy wgląd w działalność biznesową, a jednocześnie poprawić jej funkcjonowanie w niezawodnym, skalowalnym i elastycznym środowisku.


Traktując priorytetowo zadowolenie klientów, banki takie jak BNP Paribas muszą dostosowywać się do szybko zmieniających się potrzeb klientów, a także radzić sobie ze zmieniającymi się wytycznymi regulacyjnymi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa, jak również szerokim zakresem złożonych danych i zadań.

BNP Paribas korzysta z rozwiązania IBM Cloud i wdraża strategię opartą na chmurze hybrydowej, aby sprostać tym wyzwaniom oraz wesprzeć rozwój i innowacje w obszarze nieustannie rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Obejmuje to dedykowaną chmurę BNP Paribas bazującą na technologii chmury publicznej IBM, która oferuje najlepsze zalety obu środowisk: bezpieczeństwo chmury prywatnej oraz szerokość katalogu i opłacalność chmury publicznej. Za pomocą systemu, który zostanie wdrożony w połowie 2020 roku, klienci uzyskają dostęp do pełnego zakresu usług IBM Cloud IaaS i PaaS, w tym usług IBM Watson AI. System będzie działał w regionie wielostrefowym dedykowanym BNP Paribas w rejonie Paryża w celu zapewnienia wysokiej dostępności i elastyczności. BNP Paribas przeprowadzi migrację swoich zasobów IT oraz aplikacji do tej dedykowanej chmury, uzupełniając ją o chmurę publiczną IBM w USA, Azji i Europie. BNP Paribas i IBM pracują wspólnie nad zdefiniowaniem i stworzeniem platformy w chmurze, która ułatwi spełnianie wymogów kontroli regulacyjnych oraz bezpieczeństwa w kontekście krytycznych obciążeń roboczych.

Przy wciąż rosnących ograniczeniach regulacyjnych w sektorze usług finansowych instytucje miały w przeszłości problem, chcąc korzystać z chmury, a w szczególności z chmury publicznej. Dzięki współpracy z firmą IBM byliśmy w stanie zapewnić elastyczność i innowacyjność, które oferują chmury publiczne, a jednocześnie wymagany poziom bezpieczeństwa, aby zagwarantować zgodność z przepisami”, mówi Bernard Gavgani, globalny dyrektor ds. IT, BNP Paribas. „To podejście pozwala nam szybciej wprowadzać innowacje, lepiej sprostać potrzebom klientów, uruchamiać nowe modele biznesowe oraz wykorzystać nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja.

Wspólnie z IBM firma Elaw Tecnologia SA, specjalizująca się w tworzeniu korporacyjnych rozwiązań do zarządzania prawnego, stworzyła nowe rozwiązanie poznawcze, które automatyzuje uciążliwe i wysokonakładowe zadania prawne realizowane w chmurze IBM Cloud.


Surowe prawo pracy w Brazylii skutkuje dużą liczbą procesów sądowych dotyczących pracy. Aby usprawnić procesy prawne, współpracowaliśmy z IBM w celu opracowania rozwiązania do zarządzania procesami prawnymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, aby zwiększyć wydajność i produktywność naszych prawników”, mówi Guilherme Bordon, dyrektor generalny firmy Elaw. „Rozwiązanie jest hostowane na IBM Cloud, aby umożliwić Elaw dostęp do interfejsów API IBM Watson, zautomatyzować procesy i zapewnić bezpieczną platformę dla informacji poufnych.


Home Trust, działająca na podstawie prawa federalnego spółka powiernicza z siedzibą w Kanadzie, przeprowadziła niedawno migrację swojej infrastruktury IT do chmury publicznej IBM w celu przekształcenia swojej działalności przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wglądu w platformy i aplikacje oraz możliwości zarządzania nimi. Dzięki migracji do chmury firma Home Trust ma obecnie dostęp do elastycznych i skalowalnych usług przetwarzania, a także dostęp do technologii o większej wartości, w tym sztucznej inteligencji, które pozwolą na cyfrową transformację oferty firmy.

W przypadku wielu instytucji finansowych aktualizacja podstawowych systemów może się wiązać z zakłóceniami bazowej działalności biznesowej i przekładać się na wydajność” – mówi Victor DiRisio, dyrektor ds. IT w firmie Home Trust. „Dzięki wybraniu platformy IBM Cloud jesteśmy w stanie zmodernizować nasze środowisko IT i zrealizować korzyści ekonomiczne związane z przetwarzaniem w chmurze. Gwarantuje to, że nowe rozwiązania są natychmiast dostępne i mogą być szybko wdrażane, a w efekcie przełożyć się na wyjątkowe zadowolenie klientów.


Źródło: IBM

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top